Gå till innehåll

Om oss

§ LEX HELENA | OM § LEX HELENA & GRUNDAREN

VAD ÄR § LEX HELENA?

§ Lex Helena sätter alltid dig samt dina juridiska och ekonomiska intressen i första rummet – både på kort och lång sikt.
§ Lex Helena är vare sig någon vanlig juridisk rådgivningsbyrå, eller advokatbyrå, och gör heller inte anspråk på att vara en.
Däremot har vi varit där, sett det och gjort det. Det vill säga fått massor av erfarenhet och mängder av kunskap från den juridiska sfären. Naturligtvis utgår vi från gällande rätt i varje enskilt fall.
Programserien Lex Alonso, som gick på TV8 under våren 2010, myntade uttrycket:
"Den som kan lagen, kan lagen inte komma åt."
Om det kunde vara så väl ändå…
I verkligheten har det visat sig att även lagfarna domare (juristdomare) långt ifrån alltid inordnar sig i gällande rätt.

GRUNDARE OCH INITIATIVTAGARE

Helena Kohlberg

Föreläsaren och författaren in spe Helena Kohlberg, är initiativtagare och verksamhetsansvarig till § Lex Helena.

ARBETSOMRÅDEN

Helena mer än 10 års erfarenhet från det juridiska systemet inklusive processvana inom det civilrättsliga området. Det handlar om dyrköpta erfarenheter från tvistemål relaterade till allt från umgängesrätt och underhållsfrågor, till arvsfrågor, inkluderandes allt från boutredningar, bouppteckning och bodelningar, m.m. och inte att förglömma en medling som avslutades med en förlikning stadfäst i dom till Helenas fördel.
Under den långa processen vann Helena på egna ben framgång med sin talan i ett mål i Högsta domstolen.

Vidare besitter Helena viss erfarenhet från det arbetsrättsliga området.
Helena skriver böcker, anordnar kurser, seminarier och håller föreläsningar.
Hennes erfarenheter ligger nu till grund för de tjänster som erbjuds av
§ Lex Helena.

BAKGRUND

Sedan 1998 har Helena arbetat som enskild näringsidkare inom ramen för den egna verksamheten VQM, Vision Quest & Management. § Lex Helena är en bifirma till VQM, Vision Quest & Management.
Därtill bedriver hon bland annat förlagsverksamhet inom ramen för ::FRIA ORD:: via vqm. Håll dig uppdaterad om hur arbetet fortskrider med flera böcker på juridikens område vilka sammanställs i serien Kohlbergs Lilla Vita. Under skrivande är bland andra en handbok som är bra att ha till hands då du behöver söka juridiskt biträde.
Fast allra först ut i bokserien kommer boken Fru Justitia gråter blod - om kampen för upprättelse och ett rättmätigt arv i en rättsstat i förfall