Du befinner dig här:Hem|Om oss

Om § Lex Helena

§ Lex Helena är ditt stöd då du befinner dig i en situation där du behöver anlita advokat.

Då du anlitar oss får du hjälp med att  ”sålla agnarna från vetet”, det vill säga minimera risken för att du råkar anlita en så kallad ”brännvinsadvokat”.

Dessutom får du hjälp att definiera och avgränsa omfattningen av det uppdrag du står i begrepp att anlita en advokat för.

Du kan spara både stora summor pengar och frustration då du anlitar § Lex Helena!

Vad är § Lex Helena?

§ Lex Helena är vare sig någon vanlig juridisk rådgivningsbyrå, eller advokatbyrå, och gör heller inte anspråk på att vara en.

Däremot har vi varit där, sett det och gjort det.

Det vill säga fått massor av erfarenhet och mängder av kunskap från den juridiska sfären. Naturligtvis utgår vi från gällande rätt i varje enskilt fall. Programserien Lex Alonso, som gick på TV8 under våren 2010, myntade uttrycket: ”Den som kan lagen, kan lagen inte komma åt.”

Om det kunde vara så väl ändå…

I verkligheten har det visat sig att vare sig ledamöter  i Sveriges advokatsamfund eller lagfarna domare (juristdomare) – långt ifrån alltid – inordnar sig i gällande rätt.

Du kan känna dig trygg med vetskapen om att § Lex Helena alltid sätter dig och dina juridiska och ekonomiska intressen i första rummet – både på kort och lång sikt.

Om § Lex Helena

§ Lex Helena är ditt stöd då du befinner dig i en situation där du behöver anlita advokat.

Då du anlitar oss får du hjälp med att  ”sålla agnarna från vetet”, det vill säga minimera risken för att du råkar anlita en så kallad ”brännvinsadvokat”.

Dessutom får du hjälp att definiera och avgränsa omfattningen av det uppdrag du står i begrepp att anlita en advokat för.

Du kan spara både stora summor pengar och frustration då du anlitar § Lex Helena!

Vad är § Lex Helena?

§ Lex Helena är vare sig någon vanlig juridisk rådgivningsbyrå, eller advokatbyrå, och gör heller inte anspråk på att vara en.

Däremot har vi varit där, sett det och gjort det.

Det vill säga fått massor av erfarenhet och mängder av kunskap från den juridiska sfären. Naturligtvis utgår vi från gällande rätt i varje enskilt fall. Programserien Lex Alonso, som gick på TV8 under våren 2010, myntade uttrycket: ”Den som kan lagen, kan lagen inte komma åt.”

Om det kunde vara så väl ändå…

I verkligheten har det visat sig att vare sig ledamöter  i Sveriges advokatsamfund eller lagfarna domare (juristdomare) – långt ifrån alltid – inordnar sig i gällande rätt.

Du kan känna dig trygg med vetskapen om att § Lex Helena alltid sätter dig och dina juridiska och ekonomiska intressen i första rummet – både på kort och lång sikt.

Författaren och publicisten Helena Kohlberg, är initiativtagare till och verksamhetsansvarig för § Lex Helena.

Helena har genom egna erfarenheter se till att tillägna sig kunskap från den juridiska sfären, främst inom familjerätten samt även på det avtalsrättsliga  området och då i egenskap av företagare.

Naturligtvis utgår vi från gällande rätt i varje enskilt fall. Programserien Lex Alonso, som gick på TV8 under våren 2010, myntade uttrycket:

”Den som kan lagen, kan lagen inte komma åt.”

Om det kunde vara så väl ändå…

I verkligheten har det visat sig att vare sig ledamöter i Sveriges advokatsamfund eller lagfarna domare (juristdomare), långt ifrån alltid inordnar sig i gällande rätt.

Du kan känna dig trygg med vetskapen om att § Lex Helena alltid sätter dig och dina juridiska och ekonomiska intressen i första rummet – både på kort och lång sikt.

Helena Kohlberg

Om grundaren

Författaren och publicisten Helena Kohlberg, är initiativtagare till och verksamhetsansvarig för § Lex Helena.

Helena har genom egna erfarenheter se till att tillägna sig kunskap från den juridiska sfären, främst inom familjerätten samt även på det avtalsrättsliga  området och då i egenskap av företagare.

Naturligtvis utgår vi från gällande rätt i varje enskilt fall. Programserien Lex Alonso, som gick på TV8 under våren 2010, myntade uttrycket:

”Den som kan lagen, kan lagen inte komma åt.”

Om det kunde vara så väl ändå…

I verkligheten har det visat sig att vare sig ledamöter i Sveriges advokatsamfund eller lagfarna domare (juristdomare), långt ifrån alltid inordnar sig i gällande rätt.

Du kan känna dig trygg med vetskapen om att § Lex Helena alltid sätter dig och dina juridiska och ekonomiska intressen i första rummet – både på kort och lång sikt.

Helena Kohlberg

Helena mer än 10 års erfarenhet från det juridiska systemet inklusive processvana inom det civilrättsliga området.

Det handlar om dyrköpta erfarenheter från tvistemål relaterade till allt från umgängesrätt och underhållsfrågor, till arvsfrågor, inkluderandes allt från boutredningar, bouppteckningar och bodelningar, m.m.

Inte att förglömma, en medling som avslutades med en förlikning stadfäst i dom till Helenas fördel.

Under den  10 år långa processen vann Helena på egna ben framgång med sin talan i ett delmål i Högsta domstolen. Processen avslutades dock på ett rättsstridigt sätt.

Helenas dyrköpta erfarenheter ligger till grund för de tjänster som erbjuds av § Lex Helena – som du kan få stor nytta av.

Arbetsområden

Helena mer än 10 års erfarenhet från det juridiska systemet inklusive processvana inom det civilrättsliga området.

Det handlar om dyrköpta erfarenheter från tvistemål relaterade till allt från umgängesrätt och underhållsfrågor, till arvsfrågor, inkluderandes allt från boutredningar, bouppteckningar och bodelningar, m.m.

Inte att förglömma, en medling som avslutades med en förlikning stadfäst i dom till Helenas fördel.

Under den  10 år långa processen vann Helena på egna ben framgång med sin talan i ett delmål i Högsta domstolen. Den processen avslutades dock på ett rättsstridigt sätt.

Helenas dyrköpta erfarenheter ligger till grund för de tjänster som erbjuds av § Lex Helena – som du kan få stor nytta av.

Arbetsområden

Helena mer än 10 års erfarenhet från det juridiska systemet inklusive processvana inom det civilrättsliga området.

Det handlar om dyrköpta erfarenheter från tvistemål relaterade till allt från umgängesrätt och underhållsfrågor, till arvsfrågor, inkluderandes allt från boutredningar, bouppteckningar och bodelningar, m.m.

Inte att förglömma, en medling som avslutades med en förlikning stadfäst i dom till Helenas fördel.

Under den  10 år långa processen vann Helena på egna ben framgång med sin talan i ett delmål i Högsta domstolen. Den processen avslutades dock på ett rättsstridigt sätt.

Helenas dyrköpta erfarenheter ligger till grund för de tjänster som erbjuds av § Lex Helena – som du kan få stor nytta av.

Bakgrund

Sedan 1998 har Helena arbetat som enskild näringsidkare inom ramen för den egna verksamheten VQM, Vision Quest & Management.

§ Lex Helena är en bifirma till VQM, Vision Quest & Management.

Därtill bedriver hon bland annat förlagsverksamhet inom ramen för det egna förlaget Fria Ord.

Håll dig uppdaterad om hur arbetet fortskrider med bokserien Kohlbergs Lilla Vita. Serien är en samling böcker på juridikens område.

Först ut i serien är boken ”Zen och konsten att anlita advokat” som är bra att ha till hands då du behöver söka juridiskt biträde. Boken innehåller information om advokater samt deras ”branschorganisation”  Sveriges advokatsamfund som är bra att känna till. Dessutom finner du en mängd värdefulla tips som du kan ta till innan du anlitar en advokat eller annat juridiskt biträde.

Under skrivandeprocess befinner sig boken Fru Justitia gråter blod – om kampen för upprättelse och ett rättmätigt arv i en rättsstat i förfall

Bakgrund

Sedan 1998 har Helena arbetat som enskild näringsidkare inom ramen för den egna verksamheten VQM, Vision Quest & Management.

§ Lex Helena är en bifirma till VQM, Vision Quest & Management.

Därtill bedriver hon bland annat förlagsverksamhet inom ramen för det egna förlaget Fria Ord.

Håll dig uppdaterad om hur arbetet fortskrider med bokserien Kohlbergs Lilla Vita. Serien är en samling böcker på juridikens område.

Först ut i serien är boken ”Zen och konsten att anlita advokat” som är bra att ha till hands då du behöver söka juridiskt biträde. Boken innehåller information om advokater samt deras ”branschorganisation”  Sveriges advokatsamfund som är bra att känna till. Dessutom finner du en mängd värdefulla tips som du kan ta till innan du anlitar en advokat eller annat juridiskt biträde.

Under skrivandeprocess befinner sig boken Fru Justitia gråter blod – om kampen för upprättelse och ett rättmätigt arv i en rättsstat i förfall

Författaren

Helena är också författare.

Håll dig uppdaterad om hur arbetet fortskrider med bokserien Kohlbergs Lilla Vita. Serien är en samling böcker som fokuseras på olika aspekter iniom juridikens område.

Först ut i serien är boken ”Zen och konsten att anlita advokat” som är bra att ha till hands då du behöver söka juridiskt biträde.

Boken innehåller information om advokater samt deras ”branschorganisation”  Sveriges advokatsamfund som är bra att känna till.

Dessutom finner du en mängd värdefulla tips som du kan ta till innan du anlitar en advokat eller annat juridiskt biträde.

Bokens finns numer i två upplagor.

Under skrivande befinner ytterligare böcker i densamma serien varav ”Fru Justitia gråter blod – om kampen för upprättelse och ett rättmätigt arv i en rättsstat i förfall” är en.

Köp ditt ecemplar!
Zen och konsten att anlita advokat

Författaren

Helena är också författare.

Håll dig uppdaterad om hur arbetet fortskrider med bokserien Kohlbergs Lilla Vita. Serien är en samling böcker som fokuseras på olika aspekter iniom juridikens område.

Först ut i serien är boken ”Zen och konsten att anlita advokat” som är bra att ha till hands då du behöver söka juridiskt biträde.

Boken innehåller information om advokater samt deras ”branschorganisation”  Sveriges advokatsamfund som är bra att känna till.

Dessutom finner du en mängd värdefulla tips som du kan ta till innan du anlitar en advokat eller annat juridiskt biträde.

Bokens finns numer i två upplagor.

Under skrivande befinner ytterligare böcker i densamma serien varav ”Fru Justitia gråter blod – om kampen för upprättelse och ett rättmätigt arv i en rättsstat i förfall” är en.

Köp ditt ecemplar!
Zen och konsten att anlita advokat