§ Lex Helena lanserar nedladdningsbara avtalsmallar. Håll dig uppdaterad!

Integritetspolicy2022-05-04T14:38:58+02:00

Integritetspolicy

Den här webbplatsen ägs av VQM, Vision Quest & Management och drivs av Fria Ird media, värnar om dig som kund och din personliga integritet.

På den här sidan kan du läsa om vår integritetspolicy och hur dina personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen, som bygger på EU-reglerna för dataskydd (GDPR) gällande från och med 25 maj 2018.

Till personuppgiftslagen hör all typ av information kring personuppgifter som direkt och indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Personuppgifter

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).

Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om du i egenskap av besökare har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Detta faller helt utanför § Lex Helenas kontroll.

Innehåll från andra webbplatser

Personuppgifter som § Lex Helena kan ha om dig som besökare på webbplatsen:

• Namn och eventuellt titel
• Kontaktuppgifter
• Personnummer (om du t ex har en enskild firma eller har legitimerat dig vid köp / utlämning av varor)

Så kallade känsliga personuppgifter hanterar vi normalt inte.

Mejladresser sparas i vårt register för nyhetsbrev och annan information. Detta register uppdateras inför varje utskick. Du kan mycket enkelt avregistrera dig genom att kontakta oss.

§ Lex Helena och VQM, Vision Quest & Management delar inte några personuppgifter med tredje part, förutom där det är nödvändigt till underleverantör för att fullfölja en specifik beställning.

Vi sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation och så länge som det är nödvändigt för arkivering samt för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Till personuppgifter som § Lex Helena kan ha om dig som besökare på webbplatsen hör:

• Namn och eventuellt titel
• Kontaktuppgifter
• Lösenord (i det fall du eller ditt företag är behörig att logga in på § Lex Helena som administratör.

Så kallade känsliga personuppgifter hanterar vi normalt inte.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera uppdrag som genererats från det att du lämnat dina uppgifter via något av webbplatsens kontaktformulär. Vilket tillika gäller för hantering av övrig administration relaterad till fortsatt affärsrelation, varpå även registrerats väsentliga uppgifter om du som beställare samt uppgifter om ditt företag eller annan typ av organisation som du företräder.

Dessa uppgifter, samt i förekommande fall uppgifter om andra involverade kontaktpersoner, registreras i § Lex Helena:s affärssystem. Denna information raderas efter 7 år efter avslutad affärsrelation/sedan senast besök på våra webbplatser.

I vårt interna system sparas namn, titel, kontaktuppgifter (telefonnummer och mejladress). § Lex Helenas jämte VQM, Vision Quest & Management: s sälj- och ekonomipersonal har tillgång till det kundregister som finns i affärssystemet.

Mejladresser sparas i vårt register för nyhetsbrev och annan information. Detta register uppdateras inför varje utskick. Du kan mycket enkelt avregistrera dig genom att kontakta oss.

§ Lex Helena och VQM, Vision Quest & Management delar inte några personuppgifter med tredje part, förutom där det är nödvändigt till underleverantör för att fullfölja en specifik beställning eller leverans.

Vi sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation och så länge som det är nödvändigt för arkivering samt för att uppfylla bokföringsskyldigheten i enlighet med Bokföringslagen.

Avtal m.m.

Registrering och hantering av personuppgifter relaterade till olika typer av avtal (men endast de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet). Exempel på avtal är kund- respektive leverantörsavtal.

Om § Lex Helenas och Fria Ord medias webbplatser
För din trygghet är våra webbplatser så kallade säkra webbplatser med SLL-certifikat och 2096-bitars kryptering (https), för att beställningar, inloggningar och formulär ska kunna användas säkert.

Användning av cookies

Våra webbplatser använder sessions-cookies för att underlätta användningen (dessa raderas när webbläsaren stängs), samt Analytics-cookies för statistik (webbläsar-info, IP-nr mm sparas enligt Googles standardpolicy). Vill man undvika spårning bör cookies stängas av i webbläsaren. Vi använder inga tredjeparts-cookies.

Information, ändring eller borttagning av uppgifter

Har du frågor, eller önskar du ta del av den information som finns om dig så begär du den genom att mejla info(at)lexhelena.se Bifoga en kopia på ditt körkort eller ID kort så att vi kan säkerställa att det är rätt person som begär informationen (kopian raderas efter att identifieringen genomförts). Du får ett svarsmejl med aktuell information samt relevanta bilagor. Önskar du radera eller ändra dina personuppgifter återkopplar du till § Lex

Integritetspolicy

Den här webbplatsen ägs av VQM, Vision Quest & Management och drivs av Fria Ird media,. värnar om dig som kund och din personliga integritet.

På den här sidan kan du läsa om vår integritetspolicy och hur dina personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen, som bygger på EU-reglerna för dataskydd (GDPR) gällande från och med 25 maj 2018.

Till personuppgiftslagen hör all typ av information kring personuppgifter som direkt och indirekt kan hänföras till en fysisk person

Personuppgifter

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).

Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om du i egenskap av besökare har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Detta faller helt utanför § Lex Helenas kontroll.

Innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).

Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om du i egenskap av besökare har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Detta faller helt utanför § Lex Helenas kontroll.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Till personuppgifter som § Lex Helena kan ha om dig som besökare på webbplatsen hör:

• Namn och eventuellt titel
• Kontaktuppgifter
• Lösenord (i det fall du eller ditt företag är behörig att logga in på § Lex Helena som administratör.

Så kallade känsliga personuppgifter hanterar vi normalt inte.

Hur och varför vi använder alla eller delar av dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera uppdrag som genererats från det att du lämnat dina uppgifter via något av webbplatsens kontaktformulär. Vilket tillika gäller för hantering av övrig administration relaterad till fortsatt affärsrelation, varpå även registrerats väsentliga uppgifter om du som beställare samt uppgifter om ditt företag eller annan typ av organisation som du företräder.

Dessa uppgifter, samt i förekommande fall uppgifter om andra involverade kontaktpersoner, registreras i § Lex Helena:s affärssystem. Denna information raderas efter 7 år efter avslutad affärsrelation/sedan senast besök på våra webbplatser.

I vårt interna system sparas namn, titel, kontaktuppgifter (telefonnummer och mejladress). § Lex Helenas jämte VQM, Vision Quest & Management: s sälj- och ekonomipersonal har tillgång till det kundregister som finns i affärssystemet.

Mejladresser sparas i vårt register för nyhetsbrev och annan information. Detta register uppdateras inför varje utskick. Du kan mycket enkelt avregistrera dig genom att kontakta oss.

§ Lex Helena och VQM, Vision Quest & Management delar inte några personuppgifter med tredje part, förutom där det är nödvändigt till underleverantör för att fullfölja en specifik beställning eller leverans.

Vi sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation och så länge som det är nödvändigt för arkivering samt för att uppfylla bokföringsskyldigheten i enlighet med Bokföringslagen.

Avtal m.m.

Registrering och hantering av personuppgifter relaterade till olika typer av avtal (men endast de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet). Exempel på avtal är kund- respektive leverantörsavtal.

Om webbplatsen § Lex Helena

För din trygghet är vår webbplats en så kallad säker webbplats med SLL-certifikat och 2096-bitars kryptering (https).

Användning av cookies

Våra webbplatser använder sessions-cookies för att underlätta användningen (dessa raderas när webbläsaren stängs), samt Analytics-cookies för statistik (webbläsar-info, IP-nr mm sparas enligt Googles standardpolicy).

Vill man undvika spårning bör cookies stängas av i webbläsaren. Vi använder inga tredjeparts-cookies.

Information, ändring eller borttagning av uppgifter

Avtalsrätten, även kallad kontraktsrätten, är starkt påverkad av merkantilistiska ideal och då främst tanken om avtalsfrihet. Den innebär att de parter som ingår avtalet, fritt både får välja avtalspart och bestämma avtalets innehåll.
Alltsedan 1900-talets senare hälft har avtalsrätten reglerats allt mer vartefter man sett ett behov av skydd för den svagare parten i avtalet. Oftast den enskilde konsumenten. Ibland kan även enskilda näringsidkare ses som den svagare parten.

En rättshandling

Kom ihåg att dtt avtal är en rättshandling.

Även ingångna muntliga avtal gäller. Dock kan det vara svårt att verkligen lyckas bevisa vad som överenskommits, även i de fall då ett samtal spelats in.

Var uppmärksam på att det har hänt, och fortfarande händer att oseriösa företag endast spelar in delar av säljsamtalet och sedan använder sig av ett ljudredigeringsprogram med vilket de manipulerar inspelade så kallade ”accepter”, vilket medför att de hävdar att ett avtal har ingåtts.

Var även uppmärksam på ”gratisprenumerationer” som i annonseringen sägs upphöra per automatik efter det att ”provperioden” avlutats. I själva verket är det vanligt att det framkommer, först i företagets orderbekräftelse, att fakturering kommer att ske för det fall ”gratisprenumerationen EJ sägs upp i tid. Varmed gratisprenumerationen per automatik övergå till att vara en löpande sådan – som du betalar för…

Information, ändring eller borttagning av uppgifter

Har du frågor, eller önskar du ta del av den information som finns om dig så begär du den genom att mejla info(at)lexhelena.se

Bifoga en kopia på ditt körkort eller ID kort så att vi kan säkerställa att det är rätt person som begär informationen (kopian raderas efter att identifieringen genomförts).

Du får ett svarsmejl med aktuell information samt relevanta bilagor. Önskar du radera eller ändra dina personuppgifter återkopplar du till § Lex Helena via e-post.

Den här webbplatsen ägs av VQM, Vision Quest & Management och drivs av Fria Ird media,. värnar om dig som kund och din personliga integritet.

På den här sidan kan du läsa om vår integritetspolicy och hur dina personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen, som bygger på EU-reglerna för dataskydd (GDPR) gällande från och med 25 maj 2018.

Till personuppgiftslagen hör all typ av information kring personuppgifter som direkt och indirekt kan hänföras till en fysisk person

Personuppgifter

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).

Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om du i egenskap av besökare har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Detta faller helt utanför § Lex Helenas kontroll.

Innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).

Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om du i egenskap av besökare har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Detta faller helt utanför § Lex Helenas kontroll.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Till personuppgifter som § Lex Helena kan ha om dig som besökare på webbplatsen hör:

• Namn och eventuellt titel
• Kontaktuppgifter
• Lösenord (i det fall du eller ditt företag är behörig att logga in på § Lex Helena som administratör.

Så kallade känsliga personuppgifter hanterar vi normalt inte.

Hur och varför vi använder alla eller delar av dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera uppdrag som genererats från det att du lämnat dina uppgifter via något av webbplatsens kontaktformulär. Vilket tillika gäller för hantering av övrig administration relaterad till fortsatt affärsrelation, varpå även registrerats väsentliga uppgifter om du som beställare samt uppgifter om ditt företag eller annan typ av organisation som du företräder.

Dessa uppgifter, samt i förekommande fall uppgifter om andra involverade kontaktpersoner, registreras i § Lex Helena:s affärssystem. Denna information raderas efter 7 år efter avslutad affärsrelation/sedan senast besök på våra webbplatser.

I vårt interna system sparas namn, titel, kontaktuppgifter (telefonnummer och mejladress). § Lex Helenas jämte VQM, Vision Quest & Management: s sälj- och ekonomipersonal har tillgång till det kundregister som finns i affärssystemet.

Mejladresser sparas i vårt register för nyhetsbrev och annan information. Detta register uppdateras inför varje utskick. Du kan mycket enkelt avregistrera dig genom att kontakta oss.

§ Lex Helena och VQM, Vision Quest & Management delar inte några personuppgifter med tredje part, förutom där det är nödvändigt till underleverantör för att fullfölja en specifik beställning eller leverans.

Vi sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation och så länge som det är nödvändigt för arkivering samt för att uppfylla bokföringsskyldigheten i enlighet med Bokföringslagen.

Avtal m.m.

Registrering och hantering av personuppgifter relaterade till olika typer av avtal (men endast de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet). Exempel på avtal är kund- respektive leverantörsavtal.

Om webbplatsen § Lex Helena

För din trygghet är vår webbplats en så kallad säker webbplats med SLL-certifikat och 2096-bitars kryptering (https).

Användning av cookies

Våra webbplatser använder sessions-cookies för att underlätta användningen (dessa raderas när webbläsaren stängs), samt Analytics-cookies för statistik (webbläsar-info, IP-nr mm sparas enligt Googles standardpolicy).

Vill man undvika spårning bör cookies stängas av i webbläsaren. Vi använder inga tredjeparts-cookies.

Information, ändring eller borttagning av uppgifter

Avtalsrätten, även kallad kontraktsrätten, är starkt påverkad av merkantilistiska ideal och då främst tanken om avtalsfrihet. Den innebär att de parter som ingår avtalet, fritt både får välja avtalspart och bestämma avtalets innehåll.
Alltsedan 1900-talets senare hälft har avtalsrätten reglerats allt mer vartefter man sett ett behov av skydd för den svagare parten i avtalet. Oftast den enskilde konsumenten. Ibland kan även enskilda näringsidkare ses som den svagare parten.

En rättshandling

Kom ihåg att dtt avtal är en rättshandling.

Även ingångna muntliga avtal gäller. Dock kan det vara svårt att verkligen lyckas bevisa vad som överenskommits, även i de fall då ett samtal spelats in.

Var uppmärksam på att det har hänt, och fortfarande händer att oseriösa företag endast spelar in delar av säljsamtalet och sedan använder sig av ett ljudredigeringsprogram med vilket de manipulerar inspelade så kallade ”accepter”, vilket medför att de hävdar att ett avtal har ingåtts.

Var även uppmärksam på ”gratisprenumerationer” som i annonseringen sägs upphöra per automatik efter det att ”provperioden” avlutats. I själva verket är det vanligt att det framkommer, först i företagets orderbekräftelse, att fakturering kommer att ske för det fall ”gratisprenumerationen EJ sägs upp i tid. Varmed gratisprenumerationen per automatik övergå till att vara en löpande sådan – som du betalar för…

Information, ändring eller borttagning av uppgifter

Har du frågor, eller önskar du ta del av den information som finns om dig så begär du den genom att mejla info(at)lexhelena.se

Bifoga en kopia på ditt körkort eller ID kort så att vi kan säkerställa att det är rätt person som begär informationen (kopian raderas efter att identifieringen genomförts).

Du får ett svarsmejl med aktuell information samt relevanta bilagor. Önskar du radera eller ändra dina personuppgifter återkopplar du till § Lex Helena via e-post.

Till toppen