Gå till innehåll

Arvode & betalning

§ LEX HELENA | ARVODE | BETALNING

ARVODE

Startavgift 1 560 kr (varav moms 312 kr) för den första timmen.
Därefter 780 kr (varav moms 156 kr) per påbörjad halvtimme.
Erlägges förskottsvis efter det att initial kontakt tagits.

Akut bistånd faktureras med dubbelt arvode enligt ovan.

Samtliga avgifter och arvoden (exkl. moms).

FRAMTRÄDANDEN

3 875 kronor för framträdanden upp till 15 min
8000 – 30 000 kronor (inklusive sociala avgifter) för framträdanden upp till 
2 timmar.
Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar arvoderas 1 250 kronor  per påbörjad timme.

På samtliga arvoden för framträdanden tillkommer moms.
Arvodesbeloppen för framträdanden avser uppdragsgivare som företag och större organisationer.

PANELDELTAGANDE

Arvode: 3 000 - 8000 kronor (exklusive moms).

RESOR & LOGI
Kostnader för resor, logi samt i förekommande fall restidsersättning tillkommer.

BETALNING VIA SWISH

swishbetalningar

Du kan genomföra en swishbetalning direkt till VQM, Vision Quest & Management:s och därmed § Lex Helena:s SWISH nummer som är ett företagsnummer: 1230793547.
Då får vi din betalning så snart du genomfört den. Kom ihåg att meddela vad betalningen avser. Mottagare av din betalning är VQM-gruppen.

BETALNING VIA BANKGIRO

Du kan om du hellre föredrar det, betala in i förskott till § Lex Helenas/VQM: s bankgirokonto: 563-4589
Då tar det förstås några dagar innan vi ser att din betalning har registrerats.
Kom ihåg att meddela vad betalningen avser och vem den är ifrån.

ICKE SPÅRBARA INBETALNINGAR

Var medveten om att inbetalningar som görs, oavsett betalssätt, utan att de är spårbara tar vi inget ansvar för.