Civilrätt

Civilrätt

Civilrätt benämns även privaträtt.

Civilrätten berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt. Med privata rättssubjekt avses bland andra företag och privaträttsliga organisationer (exempelvis Sveriges advokatsamfund till en del)

Civilrätten handlar således om förhållandet direkt mellan enskilda personer, till vilka också räknas så kallade juridiska personer, som företag och andra typer av organiserade verksamheter.

Därav står det klar att Civilrätten är den del av juridiken som står på egna ben utanför den offentliga rätten.

Civilrätten är mycket omfattande. Till civilrättens underavdelningar hör bland annat arbetsrätt, associationsrätt, obligationsrätt, familjerätt, allmän fastighetsrätt (det förekommer även en speciell fastighetsrätt som i huvudsak tillhör den offentliga rätten).

Vidare ingår försäkringsrätt, sakrätt, avtalsrätt och immaterialrätt. Den gemensamma kärnan utgörs av avtals- och skadeståndsrätten, eftersom enskilda träder i ett rättsförhållande till varandra genom att sluta avtal eller genom att utanför avtalsförhållanden skada varandra. Exempel på sådana avtal är ingående i äktenskap eller partnerskap.

§ Lex Helena fokuserar i huvudsak på:

  • Avtalsrätt
  • Familjerättsliga frågor

Civilrätt benämns även privaträtt.

Civilrätten berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt. Med privata rättssubjekt avses bland andra företag och privaträttsliga organisationer (exempelvis Sveriges advokatsamfund till en del)

Civilrätten handlar således om förhållandet direkt mellan enskilda personer, till vilka också räknas så kallade juridiska personer, som företag och andra typer av organiserade verksamheter.

Därav står det klar att Civilrätten är den del av juridiken som står på egna ben utanför den offentliga rätten.

Civilrätten är mycket omfattande. Till civilrättens underavdelningar hör bland annat arbetsrätt, associationsrätt, obligationsrätt, familjerätt, allmän fastighetsrätt (det förekommer även en speciell fastighetsrätt som i huvudsak tillhör den offentliga rätten).

Vidare ingår försäkringsrätt, sakrätt, avtalsrätt och immaterialrätt. Den gemensamma kärnan utgörs av avtals- och skadeståndsrätten, eftersom enskilda träder i ett rättsförhållande till varandra genom att sluta avtal eller genom att utanför avtalsförhållanden skada varandra. Exempel på sådana avtal är ingående i äktenskap eller partnerskap.

§ Lex Helena fokuserar i huvudsak på:

  • Avtalsrätt
  • Familjerättsliga frågor
Avtalsrätt
Avtalsrätt

Offentlig rätt

Till offentlig rätt räknas bland annat statsrätten, förvaltningsrätten samt straffrätten.

Vad gäller den offentligrättsliga sidan av juridiken kan §Lex Helena erbjuda en del användbara tips om än vårt huvudsakliga fokus är civilrätten.

Ofentligrättsligt bistånd?

Behöver du hjälp i ett offentligrättsligt sammanhang?

Ta då gärna kontakt med oss! Kan vi hjälpa till så gör vi det gärna!

Ta kontakt genom att fylla i kontaktformuläret:

Kom ihåg att meddela vad du önskar vår hjälp med.

Vi återkommer inom 48 timmar under vardagar. Välkommen!

Offentlig rätt

Till offentlig rätt räknas bland annat statsrätten, förvaltningsrätten samt straffrätten.

Vad gäller den offentlig rättsliga sidan av juridiken kan §Lex Helena erbjuda en del användbara tips om än vårt huvudsakliga fokus är civilrätten.

Ofentligrättsligt bistånd?

Behöver du hjälp i ett offentligrättsligt sammanhang?

Ta då gärna kontakt med oss! Kan vi hjälpa till så gör vi det gärna!

Ta kontakt genom att fylla i kontaktformuläret: Kom ihåg att meddela vad du önskar vår hjälp med. Vi återkommer inom 48 timmar under vardagar. Välkommen!