Du står i centrum…

…med dina intressen i fokus

Står du inför juridiska spörsmål? § Lex Helena sätter dina ekonomiska och juridiska intressen i fokus.

Vi finns  till för dig. Hos § Lex Helena får du hjälp med juridik och ekonomi på enkelt vardagsspråk.

Vet du vem du anlitar?

Innan du anlitar första bästa advokat du ”googlat fram” – se till att göra en rejäl bakgrundskontroll – innan du anlitar någon.

Behöver du hjälp? Vi fullkomligen älskar att hjälpa till med det! Du är varmt välkommen att höra av dig då du vill få vår hjälp att göra en sådan. bakgrundskontroll, på engelska Due Diligence.

Var så säker. En due diligence av advokat kan bespara dig stora summor pengar och inte minst – sinnesfrid!

Vad ska advokaten göra?

Vad anser du att advokaten ska göra för din räkning? Innan du bokar in ett möte med en advokat eller annat juridiskt biträde, gör du klokt i att bestämma syftet med uppdraget i fråga. Alltså att vara fullständigt klar över vad det är du önskar att advokaten ska uppnå för din räkning.

Behöver du en hjälpande hand?

Här hos § Lex Helena bereder det oss stor glädje att stödja dig i ditt arbete med att bestämma syfte, mål och resultat. Något som är mycket värdefullt att göra inför det uppdrag du eventuellt anlitar en advokat eller annan jurist att utföra för din räkning.

Det är nyckeln som besparar dig stora summor pengar!

Du star i centrum

…med dina intressen i fokus

Står du inför juridiska spörsmål? § Lex Helena sätter dina ekonomiska och juridiska intressen i fokus.

Vi finns  till för dig. Hos § Lex Helena får du hjälp med juridik och ekonomi på enkelt vardagsspråk.

Vet du vem du anlitar?

Innan du anlitar första bästa advokat du ”googlat fram” – se till att göra en rejäl bakgrundskontroll – innan du anlitar någon.

Behöver du hjälp? Vi fullkomligen älskar att hjälpa till med det! Du är varmt välkommen att höra av dig då du vill få vår hjälp att göra en sådan. bakgrundskontroll, på engelska Due Diligence.

Var så säker. En due diligence av advokat kan bespara dig stora summor pengar och inte minst – sinnesfrid!

Vad ska advokaten göra?

Vad anser du att advokaten ska göra för din räkning? Innan du bokar in ett möte med en advokat eller annat juridiskt biträde, gör du klokt i att bestämma syftet med uppdraget i fråga. Alltså att vara fullständigt klar över vad det är du önskar att advokaten ska uppnå för din räkning.

Behöver du en hjälpande hand?

Här hos § Lex Helena bereder det oss stor glädje att stödja dig i ditt arbete med att bestämma syfte, mål och resultat. Något som är mycket värdefullt att göra inför det uppdrag du eventuellt anlitar en advokat eller annan jurist att utföra för din räkning.

Det är nyckeln som besparar dig stora summor pengar!

Utlåtande från tidigere kunder

Jag tycker du tydliggjorde och förenklade ärendet på ett väldigt bra och pedagogiskt sätt .
Du var snabb och allt gick väldigt smidigt till en human peng”

Martin Eklund, Eklunds Metall AB

Känner du till lagen?

Utlåtande från tidigere kunder

Jag tycker du tydliggjorde och förenklade ärendet på ett väldigt bra och pedagogiskt sätt .
Du var snabb och allt gick väldigt smidigt till en human peng”

Martin Eklund, Eklunds Metall AB

Känner du till lagen?

Programserien Lex Alonso, som gick på TV8 under våren 2010, myntade uttrycket:

”Den som kan lagen, kan lagen inte komma åt”

Om det kunde vara så väl ändå…

I verkligheten har det visat sig att vare sig ledamöter i Sveriges advokatsamfund eller lagfarna domare (juristdomare), åklagare, Justitiekanslern samt den som ansvarar för revision av rättsväsendet hos Riksrevisionen  – långt ifrån alltid inordnar sig i gällande rätt.

Du kan känna dig trygg med vetskapen om att § Lex Helena sätter dig, dina juridiska och ekonomiska intressen i första rummet. Vi hjälper dig genom att förklara vad lagen säger.

Programserien Lex Alonso, som gick på TV8 under våren 2010, myntade uttrycket:

”Den som kan lagen, kan lagen inte komma åt”

Om det kunde vara så väl ändå…

I verkligheten har det visat sig att vare sig ledamöter i Sveriges advokatsamfund eller lagfarna domare (juristdomare), åklagare, Justitiekanslern samt den som ansvarar för revision av rättsväsendet hos Riksrevisionen  – långt ifrån alltid inordnar sig i gällande rätt.

Du kan känna dig trygg med vetskapen om att § Lex Helena sätter dig, dina juridiska och ekonomiska intressen i första rummet. Vi hjälper dig genom att förklara vad lagen säger.

Det har du stor glädje och nytta av den dag du anlitar en advokat!

Kan det bli bättre än så?

Det har du stor glädje och nytta av den dag du anlitar en advokat!

Kan det bli bättre än så?

Fokusområden

I första hand är det civilrättsliga områden som du kan få § Lex Helenas hjälp med.
Läs mer om dessa nedan.

Fast vi kan alltid bistå med tjänsterna bakgrundskontroll och hjälp med att specificera syfte.

Enklaste sättet att få kontakt med oss är att fylla i vårt kontaktformulär.

Fokusområden

I första hand är det civilrättsliga områden som du kan få § Lex Helenas hjälp med.
Läs mer om dessa nedan.

Fast vi kan alltid bistå med tjänsterna bakgrundskontroll och hjälp med att specificera syfte.

Enklaste sättet att få kontakt med oss är att fylla i vårt kontaktformulär.

Civilrättsliga frågor

Särskilt fokuserar vi på dig som behöver stöd och hjälp inom det civilrättsliga området. Framförallt på familjerättens samt avtalsrättens områden.
Vi stöttar dig så att du kan tillvarata dina intressen – på både kort och lång sikt.

Familjerätten i särskilt fokus

Du som har frågor inom familjerättens område är varmt välkommen! Du kan få hjälp i frågor om äktenskap, samboende, bodelning under äktenskap, i samband med dödsfall, arv, testamente, skilsmässa, boutredning, bouppteckning m.m.

Hos § Lex Helena kan du få hjälp med att upprätta juridiska handlingar som testamenten så att det går rätt till i lagens mening. Likaså kan vi hjälpa till att upprätta handlingar som gåvobrev och äktenskapsförord. Inom en snar framtid kan du även ladda ned avtalsmallar för olika ändamål.

I stunder av sorg, som då en kär och nära person gått bort ska i regel en bouppteckning upprättas. Det ska ske efter det att en boutredning gjorts.
OBS! Något som är mycket bra att känna till är att den som bistår med boutredning vare sig behöver vara advokat eller revisor. Däremot behöver personen i fråga sätta sig in i och ha mycket god kännedom om boets socio-/ekonomiska och juridiska förhållanden.

Vill du veta mer – kontakta § Lex Helena.
Du är varmt välkommen!

Civilrättsliga frågor

Särskilt fokuserar vi på dig som behöver stöd och hjälp inom det civilrättsliga området. Framförallt på familjerättens samt avtalsrättens områden.
Vi stöttar dig så att du kan tillvarata dina intressen – på både kort och lång sikt.

Familjerätten i särskilt fokus

Du som har frågor inom familjerättens område är varmt välkommen! Du kan få hjälp i frågor om äktenskap, samboende, bodelning under äktenskap, i samband med dödsfall, arv, testamente, skilsmässa, boutredning, bouppteckning m.m.

Hos § Lex Helena kan du få hjälp med att upprätta juridiska handlingar som testamenten så att det går rätt till i lagens mening. Likaså kan vi hjälpa till att upprätta handlingar som gåvobrev och äktenskapsförord. Inom en snar framtid kan du även ladda ned avtalsmallar för olika ändamål.

I stunder av sorg, som då en kär och nära person gått bort ska i regel en bouppteckning upprättas. Det ska ske efter det att en boutredning gjorts.
OBS! Något som är mycket bra att känna till är att den som bistår med boutredning vare sig behöver vara advokat eller revisor. Däremot behöver personen i fråga sätta sig in i och ha mycket god kännedom om boets socio-/ekonomiska och juridiska förhållanden.

Vill du veta mer – kontakta § Lex Helena.
Du är varmt välkommen!

Avtalsrätt

Avtalsrätt

Avtalsrätt

Familjerätt

Avtal – en rättshandling

Ingångna avtal ska hållas. Det gäller även ingångna muntliga avtal.

Svårigheten med muntliga avtal är att det kan vara svårt att styrka vad som överenskommits. Något som även inkluderar de avtal som ingåtts under det att samtalet spelats in. En ljudfil kan manipuleras – i regel till nackdel för endera parten.

Innan du ingår ett avtal, begär betänketid. Det är högst skäligt att ha ett par veckor på sig. För det fall du mer eller mindre hetsas till att skriva under – låt bli. För att då håller du förmodligen på att bli lurad in i ett avtalsförhållande som är ofördelaktigt för dig.

När livet leker

Du som har frågor inom familjerättens område är varmt välkommen!

Du kan få hjälp i frågor om äktenskap, samboende, bodelning under pågående äktenskap, i samband med dödsfall, arv, testamente, skilsmässa, boutredning, bouppteckning m.m. – innan familjelyckan spricker.

Hos § Lex Helena kan du få hjälp med att upprätta juridiska handlingar som testamenten, så att det går rätt till i lagens mening. Likaså kan vi hjälpa till att upprätta handlingar som gåvobrev och äktenskapsförord. Inom en snar framtid kan du även ladda ned avtalsmallar för olika ändamål.

Avtalsrätt

Avtalsrätt

Avtal – en rättshandling

Ingångna avtal ska hållas. Det gäller även ingångna muntliga avtal.

Svårigheten med muntliga avtal är att det kan vara svårt att styrka vad som överenskommits. Något som även inkluderar de avtal som ingåtts under det att samtalet spelats in. En ljudfil kan manipuleras – i regel till nackdel för endera parten.

Innan du ingår ett avtal, begär betänketid. Det är högst skäligt att ha ett par veckor på sig. För det fall du mer eller mindre hetsas till att skriva under – låt bli. För att då håller du förmodligen på att bli lurad in i ett avtalsförhållande som är ofördelaktigt för dig.

Avtalsrätt

Familjerätt

När livet leker

Du som har frågor inom familjerättens område är varmt välkommen!

Du kan få hjälp i frågor om äktenskap, samboende, bodelning under pågående äktenskap, i samband med dödsfall, arv, testamente, skilsmässa, boutredning, bouppteckning m.m. – innan familjelyckan spricker.

Hos § Lex Helena kan du få hjälp med att upprätta juridiska handlingar som testamenten, så att det går rätt till i lagens mening. Likaså kan vi hjälpa till att upprätta handlingar som gåvobrev och äktenskapsförord. Inom en snar framtid kan du även ladda ned avtalsmallar för olika ändamål.

Känner du någon som är i behov av juridisk hjälp?

Om ja, tipsa din vän om § Lex Helena genom att dela den här sidan!

Dela gärna på dina sociala medier!

Känner du någon som är i behov av juridisk hjälp?

Om ja, tipsa din vän om § Lex Helena genom att dela den här sidan!

Dela gärna på dina sociala medier!