Gå till innehåll

Hem

§ LEX HELENA | HEM

§ LEX HELENA MED DINA EKONOMISKA & JURIDISKA INTRESSEN I FOKUS

Står du inför juridiska spörsmål av civilrättslig karaktär så finns § Lex Helena till för dig. Här får du hjälp med juridik och ekonomi på enkelt vardagsspråk.

CIVILRÄTTSLIGA FRÅGOR

Särskilt fokuserar vi på dig som behöver stöd och hjälp inom det civilrättsliga området. Framförallt på familjerättens samt avtalsrättens områden.
Vi stöttar dig så att du kan tillvarata dina intressen – på både kort och lång sikt.

BAKGRUNDSKONTROLL & BESTÄMNING AV SYFTE

Du är varmt välkommen att höra av dig då du behöver hjälp med att göra en bakgrundskontroll av advokat – innan du anlitar någon.
Likaså bistår § Lex Helena dig med att bestämma syfte, mål och resultat för det arbete du eventuellt anlitar en advokat att arbeta för din räkning.

FAMILJERÄTTSLIGA FRÅGOR

Du som har frågor om arv, testamente, skilsmässa, boutredning, bouppteckning m.m. är också varmt välkommen. § Lex Helena kan hjälpa till med att upprätta testamenten så att det går rätt till i lagens mening. Likaså kan vi hjälpa till att upprätta handlingar som gåvobrev och äktenskapsförord.
Då en kär och nära person gått bort ska i regel en bouppteckning upprättas. Det ska ske efter det att en boutredning gjorts.
OBS! Något som är mycket bra att känna till är att den som bistår med boutredning vare sig behöver vara advokat eller revisor. Däremot behöver personen i fråga sätta sig in i och ha mycket god kännedom om boets socio-/ekonomiska och juridiska förhållanden.

Vill du veta mer – kontakta § Lex Helena.
Du är varmt välkommen!