Gå till innehåll

BAKGRUNDSKONTROLL

§ LEX HELENA | PORTFÖLJ | BAKGRUNDSKONTROLL

Bakgrundskontroll

I erbjudandet bakgrundskontroll ingår kontroll av upp till tre advokater.
Här handlar det om att ta reda på om den/de advokater du tänkt anlita eventuellt blivit anmäld/-a till Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd eller varit föremål för ett ärende i samfundets konsumenttvistnämnd.
Alldeles särskilt är det viktigt är det att ta reda på om den tilltänkte advokaten möjligtvis tilldelats en eller flera disciplinära påföljder. Av oerhört stor vikt inte minst om dessa påföljder gäller anmälda brister i fall som liknar ditt.

Här kan du bespara dig både framtida problem och spara stora pengar genom att låta § Lex Helena hjälpa dig att ta fram fakta, innan du anlitar en advokat.
Du får en skriftlig rapport innehållande en sammanställning av ärenden som advokaten/advokaterna eventuellt varit föremål för.
Bakgrundskontrollen är en process i fyra steg. Varefter beslut om val av ett ombud, ett klargörande syfte följer som ett naturligt steg.

Klargörande syfte är en tjänst som § Lex Helena erbjuder dig som önskar gå vidare med stöd inför ett besök hos det tilltänkta ombudet. En investering som kan bespara dig tusentals kronor då det dunkelt tänkta även resulterar i det dunkelt sagda och därmed det oklart utförda eller oavslutade.

ARVODE

Arvodet för bakgrundskontrollen är 3 750 kronor (varav moms 750 kr). Hälften av arvodet 1 875 kronor (varav moms 375 kr) erlägges i samband med beställning av uppdraget.
Resterande 1 875 kronor inkl. moms erlägges i samband med meddelande om att uppdraget är slutfört samt inför det att skriftlig slutrapport levereras.
Tillkommer kostnader för inhämtande av eventuella handlingar från antingen Justitiekanslern och/eller Sveriges advokatsamfund.

Vänligen ha i åtanke att inbetalningar som görs utan att de är spårbara, tar vi inget ansvar för.