Familjerätt

Familjerätt

Vad handlar familjerätten om?

Familjerätt är en del av civilrätten och handlar om den del som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Ibland räknas även förmyndarskap och arvsfrågor till familjerätten.
Även namnfrågor kan anses ligga inom familjerätten.

Familjerättsliga frågor

Här vänder sig § Lex Helena till dig som vill veta mer eller har aktuella frågor kring allt det som är föremål för det familjerättsliga området. Det kan handla om allt från arv, samboförhållanden, namnändring, umgängesrätt, bodelning, samt bouppteckningar m.m.

I stunder av sorg, som då en kär och nära person gått bort ska i regel en bouppteckning upprättas. Det ska ske efter det att en boutredning gjorts.
OBS! Något som är mycket bra att känna till är att den som bistår med boutredning vare sig behöver vara advokat eller revisor. Däremot behöver personen i fråga sätta sig in i och ha mycket god kännedom om boets socio-/ekonomiska och juridiska förhållanden

Giftermål och partnerskap

Bröllop och vigselakt är områden som är förknippade med romantik, rosa drömmar och festligheter. Då är det lätt att glömma att vigselakten även är en juridisk händelse som för med sig förpliktelser av allehanda slag.

Att ingå ett giftermål eller partnerskap betyder att förhållandet har formaliserats och legaliserats. Det har uppstått ett rättsligt bindande åtagande som du kan läsa mer om i Äktenskapsbalken, ÄktB.

Samboförhållande

Att flytta ihop och bli sambor är att påbörja ett till delar olegaliserat och formlöst förhållande. Även om kärleken blommar som allra vackrast är det viktigt att se över hur ens status från att vara enboende, familjeboende till att bli sambo.

Viktigt att komma ihåg är att så snart ett samboavtal ingås så upphör Sambolagaens villkor att gälla.

Läs mer om detta i Sambolagen

Föräldraskap

Har du blivit förälder? Grattis till den lyckliga tilldragelsen!

Tänk på att du som är förälder eller vårdnadshavare är iklädd försörjningsplikt. Du har ansvar för sina barns försörjning, vilket i korthet innebär att de har tak över huvudet, en egen sovplats,  kläder på kroppen och mat i mätta magar.

I Sverige gäller försörjningsplikten tills dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap.

Under den tid ditt barn studerar på gymnasienivå eller motsvarande så kvarstår försörjningsplikten fram till 21-årsdagen.

Det finns dock ett undantag till den regel och det är om barnet en gång avslutat sina studier för att åter  börja studera först efter 19-årsdagen. I dessa fall återupptas inte försörjningsplikten.

Förälder eller vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Allt större hänsyn skall dock tas till barnets synpunkter och önskemål i takt med barnets stigande ålder och utveckling. Läs mer om detta i Föräldrabalken

Arv

Då det handlar om arvsfrågor är det snarare regel än undantag att det är upplagt för uppslitande arvstvister.

Önskar du att dina bröstarvingar ska kunna leva och umgås efter dina dagar? Då är det viktigt att ta hänsyn till detta då du upprättar ett testamente som stipulerar hur kvarlåtenskapen efter dig ska fördelas. Var medveten om att det kan bli bråk för det fall det föreligger en orättvis fördelning.

Tänk på att önskemål om begravningsceremoni samt allt vad den inkluderar, EJ hör hemma i ett testamente. Anledningen är att då detta tillkännages dödsbodelägarna kan begravningen redan ha genomförts.

Rätten till arv regleras inom arvsrätten som är en samlingsbeteckning på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

Läs mer om detta i Ärvdabalken

Vad handlar familjerätten om?

Familjerätt är en del av civilrätten och handlar om den del som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Ibland räknas även förmyndarskap och arvsfrågor till familjerätten.
Även namnfrågor kan anses ligga inom familjerätten.

Familjerättsliga frågor

Här vänder sig § Lex Helena till dig som vill veta mer eller har aktuella frågor kring allt det som är föremål för det familjerättsliga området. Det kan handla om allt från arv, samboförhållanden, namnändring, umgängesrätt, bodelning, samt bouppteckningar m.m.

I stunder av sorg, som då en kär och nära person gått bort ska i regel en bouppteckning upprättas. Det ska ske efter det att en boutredning gjorts.
OBS! Något som är mycket bra att känna till är att den som bistår med boutredning vare sig behöver vara advokat eller revisor. Däremot behöver personen i fråga sätta sig in i och ha mycket god kännedom om boets socio-/ekonomiska och juridiska förhållanden

Giftermål och partnerskap

Bröllop och vigselakt är områden som är förknippade med romantik, rosa drömmar och festligheter. Då är det lätt att glömma att vigselakten även är en juridisk händelse som för med sig förpliktelser av allehanda slag.

Att ingå ett giftermål eller partnerskap betyder att förhållandet har formaliserats och legaliserats. Det har uppstått ett rättsligt bindande åtagande som du kan läsa mer om i Äktenskapsbalken, ÄktB.

Samboförhållande

Att flytta ihop och bli sambor är att påbörja ett till delar olegaliserat och formlöst förhållande. Även om kärleken blommar som allra vackrast är det viktigt att se över hur ens status från att vara enboende, familjeboende till att bli sambo.

Viktigt att komma ihåg är att så snart ett samboavtal ingås så upphör Sambolagaens villkor att gälla.

Läs mer om detta i Sambolagen

Föräldraskap

Har du blivit förälder? Grattis till den lyckliga tilldragelsen!

Tänk på att du som är förälder eller vårdnadshavare är iklädd försörjningsplikt. Du har ansvar för sina barns försörjning, vilket i korthet innebär att de har tak över huvudet, en egen sovplats,  kläder på kroppen och mat i mätta magar.

I Sverige gäller försörjningsplikten tills dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap.

Under den tid ditt barn studerar på gymnasienivå eller motsvarande så kvarstår försörjningsplikten fram till 21-årsdagen.

Det finns dock ett undantag till den regel och det är om barnet en gång avslutat sina studier för att åter  börja studera först efter 19-årsdagen. I dessa fall återupptas inte försörjningsplikten.

Förälder eller vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Allt större hänsyn skall dock tas till barnets synpunkter och önskemål i takt med barnets stigande ålder och utveckling. Läs mer om detta i Föräldrabalken

Arv

Då det handlar om arvsfrågor är det snarare regel än undantag att det är upplagt för uppslitande arvstvister.

Önskar du att dina bröstarvingar ska kunna leva och umgås efter dina dagar? Då är det viktigt att ta hänsyn till detta då du upprättar ett testamente som stipulerar hur kvarlåtenskapen efter dig ska fördelas. Var medveten om att det kan bli bråk för det fall det föreligger en orättvis fördelning.

Tänk på att önskemål om begravningsceremoni samt allt vad den inkluderar, EJ hör hemma i ett testamente. Anledningen är att då detta tillkännages dödsbodelägarna kan begravningen redan ha genomförts.

Rätten till arv regleras inom arvsrätten som är en samlingsbeteckning på de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit ska fördelas.

Läs mer om detta i Ärvdabalken

Arvet

Dom rev och dom slet uti möbler och sängar
och lyfte på mattor på jakt efter pengar
dom öppnade ugnen och grävde i spisen
och vände på urnan på kakelugnsfrisen.

Man talade gråtmilt och vänt om den döde
som levt eremitliv och mött ett sånt öde,
men när gubben levde kom ingen på tanken
att han var nåt annat än pengar på banken.

När röjningsarbetet var färdigt för dagen
så åt dom och drack, för att få nåt i magen,
sen återstod bara det slutliga provet:
att dela så lika av rovet.

Nu hårdnade blicken och orden blev kalla
och avunden lyste som grönaste galla.
Det finns ingen ände på bråket och kivet
för alla blev ovänner för resten av livet.

Elsa Källgren

Arvet

Dom rev och dom slet uti möbler och sängar
och lyfte på mattor på jakt efter pengar
dom öppnade ugnen och grävde i spisen
och vände på urnan på kakelugnsfrisen.

Man talade gråtmilt och vänt om den döde
som levt eremitliv och mött ett sånt öde,
men när gubben levde kom ingen på tanken
att han var nåt annat än pengar på banken.

När röjningsarbetet var färdigt för dagen
så åt dom och drack, för att få nåt i magen,
sen återstod bara det slutliga provet:
att dela så lika av rovet.

Nu hårdnade blicken och orden blev kalla
och avunden lyste som grönaste galla.
Det finns ingen ände på bråket och kivet
för alla blev ovänner för resten av livet.

Elsa Källgren