Du befinner dig här:Hem| Specificera syfte med uppdrag

Specificera syfte med uppdraget

Specificera syfte med uppdraget

Var klar över vad du önskar

Innan du anlitar en advokat, eller annat ombud, bör du vara klar över vad det täcnkta uppdraget är. Du behöver specificera syftet och det resultat du förväntar dig. Alltså, vad uppdraget är och vad advokaten har att uppnå för din räkning.

  •  Vad är det för juridiskt problem du har?
  • Vad exakt vill du att advokaten ska hjälpa dig med?
  • Vad vill du uppnå för resultat?

När du väl har gjort klart för dig vad det uppdrag du önskar få advokatens benägna bistånd med är du mentalt förberedd att möta vederbörande.

Det här är en åtgärd som kan bespara dig stora pengar. För det fall du lämnar fältet fritt kan det hända att advokaten får dig att berätta om allt möjligt. Allt för att öka på den tid som advokaten kan ta betalt för. En metod som utnyttjas av mindre rättskaffens advokater. På så sätt får advokaten en möjlighet att debitera dig för många extra timmars arbete.

Var även medveten om att en del advokater endast tar sig an ett uppdrag då du betalar dem 25 000-75 000 kronor i förskott och det innan de ens har satt sig närmare in i din sak. Gör dig själv en tjänst – låt bli att falla i den pengafällen!

Känns det svårt? Ibland är det bra att ha ett bollplank.

Vi på § Lex Helena är glada att kunna hjälpa dig att klargöra syftet med det uppdrag du vill ha advokatens hjälp med.

Du får hjälp att sätta mål och specificera det resultat du vill att advokaten ska uppnå för din räkning.

Lex Helena plan

Arvode

5 300 kronor.

Hälften av arvodet 2 650 kronor erläggs i samband med beställning av uppdraget.

Resterande 2 650 kronor erläggs i samband med meddelande om att uppdraget är slutfört samt inför leveransen av en skriftlig sammanställning av uppdraget.

För det fall uppdraget överskrider 5 timmar debiteras sedvanligt arvode.

Till angivet arvode tillkommer moms om 25 procent.
Läs mer om arvode och betalning.

Var klar över vad du önskar

Innan du anlitar en advokat, eller annat ombud, bör du vara klar över vad det täcnkta uppdraget är. Du behöver specificera syftet och det resultat du förväntar dig. Alltså, vad uppdraget är och vad advokaten har att uppnå för din räkning.

  •  Vad är det för juridiskt problem du har?
  • Vad exakt vill du att advokaten ska hjälpa dig med?
  • Vad vill du uppnå för resultat?

När du väl har gjort klart för dig vad det uppdrag du önskar få advokatens benägna bistånd med är du mentalt förberedd att möta vederbörande.

Det här är en åtgärd som kan bespara dig stora pengar. För det fall du lämnar fältet fritt kan det hända att advokaten får dig att berätta om allt möjligt. Allt för att öka på den tid som advokaten kan ta betalt för. En metod som utnyttjas av mindre rättskaffens advokater. På så sätt får advokaten en möjlighet att debitera dig för många extra timmars arbete.

Var även medveten om att en del advokater endast tar sig an ett uppdrag då du betalar dem 25 000-75 000 kronor i förskott och det innan de ens har satt sig närmare in i din sak. Gör dig själv en tjänst – låt bli att falla i den pengafällen!

Känns det svårt? Ibland är det bra att ha ett bollplank.

Vi på § Lex Helena är glada att kunna hjälpa dig att klargöra syftet med det uppdrag du vill ha advokatens hjälp med.

Du får hjälp att sätta mål och specificera det resultat du vill att advokaten ska uppnå för din räkning.

Lex Helena plan

Arvode

5 300 kronor.

Hälften av arvodet 2 650 kronor erläggs i samband med beställning av uppdraget.

Resterande 2 650 kronor erläggs i samband med meddelande om att uppdraget är slutfört samt inför leveransen av en skriftlig sammanställning av uppdraget.

För det fall uppdraget överskrider 5 timmar debiteras sedvanligt arvode.

Till angivet arvode tillkommer moms om 25 procent.
Läs mer om arvode och betalning.