Gör en grundlig bakgrundskontroll

Gör en grundlig bakgrundskoll

Önskar du få hjälp?

Hjälp med att göra en bakgrundskontroll? Vi hjälper dig gärna!

I vårt erbjudande får du hjälp med kontroll av en advokat.

För din räkning tar vi reda på om den advokat du tänkt anlita blivit anmäld till någon av Sveriges advokatsamfunds nämnder som Disciplinnämnden eller om vederbörande varit föremål för ett ärende i samfundets Konsumenttvistnämnd.

Alldeles särskilt är det viktigt är det att ta reda på om den tilltänkte advokaten möjligtvis tilldelats en eller flera disciplinära påföljder. Av oerhört stor vikt är anmälda brister i uppdrag som liknar ditt.

Genom att du själv gör, eller låter någon annan göra, en bakgrundskontroll, kan du bespara dig framtida problem och spara stora summor pengar. Framförallt, se till att ta fram fakta – innan du anlitar en advokat.

Har du ont om tid – låt § Lex Helena göra en åt dig!

I den enkla bakgrundskollen får ett skriftligt besked, Ja eller Nej i nuläget har advokaten EJ varit föremål för någon anmälan och handläggning i dessa nämnder.

Önskar du gå vidare kan du begära en specialrapport.

Bakgrundskontrollen är ett bra beslutsunderlag för dig. Med den i din hand kan du ta ett välgrundat beslut gällande ditt val av ombud.

Förekommer vare sig anmälningar, ärenden eller disciplinära åtgärder i nuläget – desto bättre. Då får du ett positivt besked om det. 

Specialrapport

§ Lex Helena erbjuder även en Specialrapport som innehåller särskilt specificerade uppgifter

En sådan rapport kan vara aktuell för det fall det förekommer ett flertal ärenden i vilka en advokat varit föremål för en anmälan till någon av Sveriges advokatsamfunds nämnder.

I specialrapporten får du en skriftlig rapport som innehåller en sammanställning av ärenden i advokatsamfundets nämnder, som advokaten varit föremål för.

Särskilt intressant är den här rapporten för det fall den omfrågade advokaten varit föremål för en disciplinär åtgärd – måhända i ett fall som liknar ditt.

Specialrapporten offereras separat.

Lex Helena Due Diligence

Arvode

Enkel bakgrundskontroll  1 250 kronor

Generellt hållen rapport 1 875 kronor.

Förskottsbetalning
Betalning erlägges i förskott vid uppdragsstart.

Tillkommer kostnader för inhämtande av olika handlingar, vilka även bilägges rapporten, samt porto avseende spårbar försändelse.

Angivna arvoden inkluderar 25 % moms. 

Önskar du få hjälp?

Hjälp med att göra en bakgrundskontroll? Vi hjälper dig gärna!

I vårt erbjudande får du hjälp med kontroll av en advokat och den advokatbyrå till vilken vederbörande är knuten.

För din räkning tar vi reda på om den advokat du tänkt anlita blivit anmäld till någon av Sveriges advokatsamfunds nämnder som disciplinnämnden eller om vederbörande varit föremål för ett ärende i samfundets konsumenttvistnämnd.

Alldeles särskilt är det viktigt är det att ta reda på om den tilltänkte advokaten möjligtvis tilldelats en eller flera disciplinära påföljder. Av oerhört stor vikt är anmälda brister i uppdrag som liknar ditt.

Genom att du själv gör, eller låter någon annan göra, en bakgrundskontroll, kan du bespara dig framtida problem och spara stora summor pengar. Framförallt, se till att ta fram fakta – innan du anlitar en advokat.

Har du ont om tid – låt § Lex Helena göra en åt dig!

Du får en skriftlig rapport som innehåller en sammanställning av ärenden i advokatsamfundets nämnder, som advokaten eventuellt varit föremål för.

Bakgrundskontrollen är ett bra beslutsunderlag för dig. Med den i din hand kan du ta ett välgrundat beslut gällande ditt val av ombud.

Förekommer vare sig anmälningar, ärenden eller disciplinära åtgärder i nuläget – desto bättre. Då får du ett positivt besked om det. 

Specialrapport

§ Lex Helena erbjuder även en Specialrapport som innehåller särskilt specificerade uppgifter

En sådan rapport kan vara aktuell för det fall det förekommer ett flertal ärenden i vilka en advokat varit föremål för en anmälan till någon av Sveriges advokatsamfunds nämnder.

Särskilt intressant är den här rapporten för det fall den omfrågade advokaten varit föremål för en disciplinär åtgärd – måhända i ett fall som liknar ditt.

Specialrapporten offereras separat.

Lex Helena Due Diligence

Arvode

Enkel bakgrundskontroll  1 250 kronor

Generellt hållen rapport 1 875 kronor.

Förskottsbetalning
Betalning erlägges i förskott vid uppdragsstart.

Tillkommer kostnader för inhämtande av olika handlingar, vilka även bilägges rapporten, samt porto avseende spårbar försändelse.

Angivna arvoden inkluderar 25 % moms. 

Känner du någon som är i behov av juridisk hjälp?

Om ja, tipsa din vän om § Lex Helena genom att dela den här sidan!

Dela gärna på dina sociala medier!

Känner du någon som är i behov av juridisk hjälp?

Om ja, tipsa din vän om § Lex Helena genom att dela den här sidan!

Dela gärna på dina sociala medier!