Du befinner dig här:Hem|Vägledning nytt

Rådgivning & vägledning

Rådgivning & vägledning

Ditt bollplank

Vill du bolla dina tankar kring din situation? Har du funderingar kring juridiska frågeställningarna kring den?

Du ’r välkommen att stöta och blöta de frågor du har om ingående av olika former av avtal, samboförhållanden, äktenskap och partnerskap, bouppteckningar, bodelningar, arv, m.m.

Då du kontaktar § Lex Helena för vi en dialog kring omfattningen av det stöd du önskar, samt i vilken form du önskar få det.

Förbered ett antal frågor och en kortfattad beskrivning av din situation. Kom ihåg att fokusera på det centrala, det väsentliga.

Arvode

Startavgift 1 595 kr för den första timmen.
Därefter 798 kr per påbörjad halvtimme.
Akut bistånd arvoderas dubbelt enligt ovan.

Arvode erlägges förskottsvis.

Avgifter och arvoden är angivna exkl. moms.

Allmänna frågor

Vi väntar på att få hjälpa dig!

När du önskar boka tid för ett rådgivande eller vägledande samtal eller för den delen har frågor av mer allmän karaktär, fyller du i vårt kontaktformulär. Det är det mest effektiva sättet att komma i kontakt med oss. Vi återkommer snarast.

Vänligen beskriv kortfattat vad saken gäller. Det finns utrymme för det i kontaktformuläret. Du är varmt välkommen!

Vid frågor, som du uppger vara av allmän karaktär, ges inga svar som är direkt relaterade till en specifik sak eller en speciell situation. Utan då får du också ett allmänt hållet svar.  

Specifik rådgivning och vägledning arvoderas och betalas i förskott. Gör aldrig inbetalningar utan att så först överenskommits med § Lex Helena.

Till kontaktformuläret