§ LEX HELENA | RÅDGIVNING & VÄGLEDNING

rådgivning och vägledning

BOLLPLANK

Vill du bolla dina tankar kring din situation och de juridiska frågeställningarna kring den? Du kan fråga om det mesta som ingående av olika former av avtal, samboförhållanden, giftermål, bouppteckningar, bodelningar, arv, m.m.

Då du kontaktar § Lex Helena för vi en dialog kring omfattningen av det stöd du önskar, samt i vilken form du önskar få det.

Förbered ett antal frågor och en kortfattad beskrivning av din situation. Kom ihåg att fokusera på det centrala, det väsentliga.

ALLMÄNGILTIGA FRÅGOR

Då du önskar boka tid för ett rådgivande eller vägledande samtal eller har frågor av mer allmängiltig karaktär är du välkommen att ringa på:
08-437 55 938 eller 0709-56 01 50.

Vid allmängiltiga frågor ges inga svar som är direkt relaterade till en specifik sak eller en speciell situation.

Rådgivning och vägledningen arvoderas och betalas i förskott.
För det fall betalningen görs med Swish kan, om tid finns tillgänglig, samtalet föras direkt efter erhållen betalning.