Gå till innehåll

KLARGÖRANDE AV SYFTE

§ LEX HELENA | PORTFÖLJ | KLARGÖRANDE AV SYFTE

Då du har för avsikt att anlita advokat behöver du vara klar över syftet med det uppdrag du står i begrepp att anlita advokaten för.
Vad är det för juridiskt problem du har? Vad exakt vill du att advokaten ska hjälpa dig med?

§ Lex Helena hjälper dig definiera syftet med det uppdrag du vill ha advokatens hjälp med. Du får hjälp att sätta mål och specificera det resultat du vill att advokaten ska uppnå för din räkning.
Även detta erbjudande kan bespara dig stora pengar. För det fall du lämnar fältet fritt för advokatens att tolka kan du komma att utnyttjas av mindre rättskaffens advokater som på så sätt får möjlighet att debitera dig för många extra timmars arbete.
Var även medveten om att en del advokater endast tar sig an ett uppdrag då du betalar dem 25 000-50 000 kronor i förskott och det innan de ens har satt sig närmare in i din sak.

ARVODE

5 300 kronor (varav moms 1 060 kronor). Hälften av arvodet 2 650 kronor erläggs i samband med beställning av uppdraget. Resterande 2 650 kronor erläggs i samband med meddelande om att uppdraget är slutfört samt strax innan, fast i direkt samband med att en skriftlig sammanställning av uppdraget levereras.

För det fall uppdraget överskrider 5 timmar debiteras sedvanligt arvode.
Läs mer om arvode och betalning.
Vänligen ha i åtanke att inbetalningar som görs utan att de är spårbara, tar vi inget ansvar för.