Genomgång och analys av dokument

En tjänst för dig som behöver hjälp med att tyda handlingar av ekonomisk/juridisk karaktär. Vad är det som avses? Vad behöver du göra? Vad kan du göra själv?

Du får en skriftlig rapport efter det att § Lex Helena analyserat de handlingar som du skickat in.

OBS! Sänd inga handlingar utan att ha varit i kontakt med § Lex Helena och fått besked att du kan få hjälp i ditt ärende.

Startavgift 1 250 kronor per timme. Efter första timmen arvoderas för var ny 30 minutersperiod. Se arvode och betalning.

Upprättande av handling

Upprättande av gåvobrev och testamenten. 

Startavgift 1 250 kronor per timme (inkl. moms). Efter en-timmesstarten arvoderas för var 30 minutersperiod. Se arvode och betalning.