Disclaimer

§ LEX HELENA | DISCLAIMER

VQM, Vision Quest & Management (även kallad VQM) och webbplatsen samt bifirman § Lex Helena ansvarar inte för någon typ av skada som uppkommer eller riskerar att uppkomma till följd de svar som ges.
Du frågeställare som använder dig av våra tjänster förutsetts vara fullständigt kapabel att bedöma de svar som ges och därmed är du själv ansvarig för den tolkning du gör av de svar som ges.

TÄNK PÅ ATT. . .

När det gäller vägval eller viktiga beslut så är det du själv som fattar besluten, inte någon annan! Du är själv ansvarig för dina handlingar och vad du gör med den information du får genom § Lex Helena och VQM.
§ Lex Helena och VQM tar inga beslut åt dig. § Lex Helena förbehåller sig rätten att själv välja vilka uppdrag som åtages.
§ Lex Helena förbehåller sig tillika rätten att avboka eller neka att åta sig ett uppdrag.
Du som beställer och/eller använder dig av § Lex Helenas tjänster är själv ansvarig för den tolkning du gör av hemsidans innehåll, samt de svar som ges vid rådgivningssamtal. Gäller även samtliga erbjudanden som § Lex Helena och VQM tillhandahåller.

JURIDISKA SPÖRSMÅL

Externa länkar till andra hemsidor på Internet skall inte tolkas som att VQM, Vision Quest & Management skriver under på, eller godkänner allt det som uttrycks på dessa hemsidor, eller de privata policies vilka framställs på dessa hemsidor.
VQM och § Lex Helena går ej i god för dessa sidors säkerhet, inte heller för kvaliteten på innehållet på dessa sidor, vilket även gäller för länkar som dessa sidor länkar till. VQM och § Lex Helena friskriver sig således från allt ansvar rörande dessa sidor.