Rådgivning & Vägledning

Rådgivning & Vägledning

Känner du dig villrådig?

Ibland är det bra att kunna samtala med någon annan än sitt juridiska ombud .

I och för sig arbetar advokaten för dig i egenskap av vederbörandes klient. I den egenskapen har, eller borde, advokaten ha en subjektiv ställning i sak.  Något som långtifrån alltid gör sig gällande.

Fast först som sist handlar det om ett egenintresse. då all tid advokaten spenderar för din sak hamnar på din räkning.

Då är det gott att ha tillgång till ett mer objektivt stöd i form av ett bollplank som kan hjälpa dig att sålla bland dina frågor och funderingar. Ett bollplank som hjälper dig att se klart (eller klarare).

Särskilt de gånger du undrar över olika juridiska aspekter som rör din sak. Då är det kostsamt att diskutera dessa med advokaten. Alldeles särskilt som du har noll kontroll över när och hur advokaten arbetar för din räkning. Det kan komma att kosta dig upp till omkring 5 000 kronor per påbörjad timme eller mer.

Då är det bra att kunna anlita hjälp på annat håll och det till en betydligt lägre kostnad.

Känner du dig villrådig?

Ibland är det bra att kunna samtala med någon annan än sitt juridiska ombud .

I och för sig arbetar advokaten för dig i egenskap av vederbörandes klient. I den egenskapen har, eller borde, advokaten ha en subjektiv ställning i sak.  Något som långtifrån alltid gör sig gällande.

Fast först som sist handlar det om ett egenintresse. då all tid advokaten spenderar för din sak hamnar på din räkning.

Då är det gott att ha tillgång till ett mer objektivt stöd i form av ett bollplank som kan hjälpa dig att sålla bland dina frågor och funderingar. Ett bollplank som hjälper dig att se klart (eller klarare).

Särskilt de gånger du undrar över olika juridiska aspekter som rör din sak. Då är det kostsamt att diskutera dessa med advokaten. Alldeles särskilt som du har noll kontroll över när och hur advokaten arbetar för din räkning. Det kan komma att kosta dig upp till omkring 5 000 kronor per påbörjad timme eller mer.

Då är det bra att kunna anlita hjälp på annat håll och det till en betydligt lägre kostnad.

Bollplank

Rådgivning och vägledning i § Lex Helenas regi kallar vi bollplank. Här får du bolla dina tankar kring din ekonomiska och juridiska situation och de juridiska frågeställningarna som uppstått kring den. Du kan fråga om det mesta alltifrån ingående av olika former av avtal, samboförhållanden, giftermål, bouppteckningar, boutredningar bodelningar, arv, m.m.

Då du kontaktar § Lex Helena för vi en dialog kring omfattningen av det stöd du önskar, samt i vilken form du önskar få det.

Innan vi påbörjar ett samtal är det bra att du har förberett dig genom att i korta ordalag beskriva vad din sak handlar om. Handlar det exempelvis om familjerättsliga frågor  som bouppteckning och arvskifte?

Gör en punktlista ned ett antal frågor, så utgår vi från den. Kom ihåg att fokusera på det centrala, det väsentliga.

Efter samtalet – ge dig tid att reflektera över det som kommer fram. Kanske förändrar det hur du ser på saken efter det att du fått klart för dig vad som möjligt att åstadkomma i enlighet med gällande lagstiftning. Är det värt att göra en juridisk sak av det?

Din advokat kan bidra med bland annat med praxis på området. Ombudet kan ha nytta av att belysa din sak ur ytterligare perspektiv och måhända finna det som stödjer din sak.

Du kan också ha fått bekräftelse på funderingar du själv kommit fram till -utan att behöva spilla dyrbar tid hos advokaten…

Innan du anlitar oss rekommenderar vi att du noggrant läser igenom § Lex Helenas disclaimer.

§ Lex Helena - vägledning

Arvode

1 250 kronor per tillfälle. Beloppet erlägges i förväg innan samtalet påbörjas.
samtalet pågår upp till maximalt en timme.

Angivna arvoden inkluderar 25 % moms.
Läs mer om arvode och betalning.

Bollplank

Rådgivning och vägledning i § Lex Helenas regi kallar vi bollplank. Här får du bolla dina tankar kring din ekonomiska och juridiska situation och de juridiska frågeställningarna som uppstått kring den. Du kan fråga om det mesta alltifrån ingående av olika former av avtal, samboförhållanden, giftermål, bouppteckningar, boutredningar bodelningar, arv, m.m.

Då du kontaktar § Lex Helena för vi en dialog kring omfattningen av det stöd du önskar, samt i vilken form du önskar få det.

Innan vi påbörjar ett samtal är det bra att du har förberett dig genom att i korta ordalag beskriva vad din sak handlar om. Handlar det exempelvis om familjerättsliga frågor  som bouppteckning och arvskifte?

Gör en punktlista ned ett antal frågor, så utgår vi från den. Kom ihåg att fokusera på det centrala, det väsentliga.

Efter samtalet – ge dig tid att reflektera över det som kommer fram. Kanske förändrar det hur du ser på saken efter det att du fått klart för dig vad som möjligt att åstadkomma i enlighet med gällande lagstiftning. Är det värt att göra en juridisk sak av det?

Din advokat kan bidra med bland annat med praxis på området. Ombudet kan ha nytta av att belysa din sak ur ytterligare perspektiv och måhända finna det som stödjer din sak.

Du kan också ha fått bekräftelse på funderingar du själv kommit fram till -utan att behöva spilla dyrbar tid hos advokaten…

Innan du anlitar oss rekommenderar vi att du noggrant läser igenom § Lex Helenas disclaimer.

§ Lex Helena - vägledning

Arvode

1 250 kronor per tillfälle. Beloppet erlägges i förväg innan samtalet påbörjas.
samtalet pågår upp till maximalt en timme.

Angivna arvoden inkluderar 25 % moms.
Läs mer om arvode och betalning.

Frågor av mer allmänt hållen karaktär

Fyll i och skicka in vårt kontaktformulär så återkommer vi.

Vid allmängiltiga frågor ges dock inga svar som är direkt relaterade till just din specifika sak eller speciella situation.
Jurister framhåller allt som oftast att juridik handlar om en tolkningsfråga, varför det är omöjligt att ge några enkla svar.

Rådgivning och vägledningen arvoderas och betalas i förskott.
För det fall betalningen görs med Swish kan, om tid finns tillgänglig, samtalet föras direkt efter erhållen betalning.

OBS! Betala aldrig i förskott innan dess att du har fått kontakt med § Lex Helena!

Känner du någon som är i behov av juridisk hjälp?

Om ja, tipsa din vän om § Lex Helena genom att dela den här sidan!

Dela gärna på dina sociala medier!

Känner du någon som är i behov av juridisk hjälp?

Om ja, tipsa din vän om § Lex Helena genom att dela den här sidan!

Dela gärna på dina sociala medier!