Du befinner dig här:Hem|Betalningar

Rådgivning & vägledning

Rådgivning & vägledning

Bollplank

Vill du bolla dina tankar kring din situation och de juridiska frågeställningarna kring den?

Du kan ställa frågaor om det mesta. Saker du bör tänka på innan du ingår olika former av avtal, samboförhållanden, äktenskap eller partnerskap, bouppteckningar, bodelningar, arv, m.m.

Då du tar kontakt med § Lex Helena för vi en dialog kring vilken typ av stöd som du önskar samt den omfattning av stödet som du önskar få.

Innan  du tar kontakt är det bra om du förbereder ett antal frågor och en kortfattad beskrivning av din situation eller den sak ditt ärende gäller.

Allra bäst är det då du tänker på att fokusera på det centrala, det väsentliga. Alltså det som står i centrum för din sak.

Bollplank

Behöver du hjälp?

Hjälp med att göra en bakgrundskontroll?
 
Vi hjälper dig gärna!

I vårt erbjudande får du hjälp med kontroll av en advokat och den advokatbyrån till vilken vederbörande är knuten

För din räkning tar vi reda på om den advokat du tänkt anlita någon gång blivit anmäld till Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd eller varit föremål för ett ärende i samfundets konsumenttvistnämnd.

Alldeles särskilt är det viktigt är det att ta reda på om den tilltänkte advokaten möjligtvis tilldelats en eller flera disciplinära påföljder. Av oerhört stor vikt är anmälda brister i ärenden som företer likheter med ditt.

Genom att du gör, eller låter göra, en bakgrundskontroll kan du bespara dig framtida problem och spara stora summor pengar. Framförallt, se till att ta fram fakta – innan du anlitar en advokat.

Har du ont om tid?

 

– låt § Lex Helena göra en åt dig!

Du får en skriftlig rapport som innehåller en sammanställning av ärenden i advokatsamfundets nämnder, som advokaten eventuellt varit föremål för.
Bakgrundskontrollen är ett bra beslutsunderlag för dig. Med den som grund kan du ta ett välgrundat beslut gällande ditt val av ombud.

Förekommer vare sig anmälningar, ärenden eller disciplinära åtgärder – desto bättre. Då får du ju ett positivt besked om det. 

Lex Helena Due Diligence

Arvode

Arvodet för en bakgrundskontroll är 3 750 kronor.

Hälften av arvodet 1 875 kronor erlägges i samband med beställning av uppdraget.

Resterande 1 875 kronor erlägges i samband med meddelande om att uppdraget är slutfört – inför det att skriftlig slutrapport levereras.

Tillkommer eventuella kostnader för inhämtande av olika handlingar, vilka bilägges rapporten.